Vilkår og betingelser

Avtalen regulerer vilkår og forpliktelser i forbindelse med kjøp av video-trening, personlig trening, PT duo, PT drop-in, PT-small group, Online-kurs, gravid-trening, Event, SOMA MOVE, gruppemedlemskap og barselgruppe-trening hos Allsidig trening.

 1. Treningsavgiften refunderes ikke ved kansellering. Dersom du av medisinske grunner ikke kan delta på treningen, vil du få treningen tilgode ved et senere tidspunkt.
 2. Medlemmer under 18 år skal registreres av en foresatt.
 3.  Medlemmet er selv ansvarlig for å ha en god allmenn helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko. Medlemmet har ansvar å fortelle PT/coach om eventuelle hensyn som må tas iht treningen.
 4. Allsidig trening tar ikke ansvar for eventuelle skader, sykdommer eller lidelser som eventuelt kan oppstå under eller etter trening. All trening foregår på eget ansvar. Lege eller annet helsepersonell bør alltid kontaktes ved slike tilfeller.
 5.  Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.
 6. Dersom medlemmet møter opp forsinket til avtalt PT-time, vil tiden regnes fra opprinnelig oppstart av avtalt tid.
 7. Avbestilling av time må skje senest 24 timer i forkant av timen. Timer som avbestilles senere enn dette, eller som medlemmet ikke møter opp til, vil bli belastet i sin helhet. Om personlig trener er forsinket eller ikke kan møte opp grunnet sykdom eller andre hendelser, vil medlemmet få timen tilbake i sin helet ved en senere anledning.
 8. Ved tekniske feil ved live-treninger blir økten flyttet til et senere tidspunkt.
 9. Ved sykdom kan gruppetimer/livesendinger avlyses.
 10. Allsidig trening eier rettigheter til alle økter, livetreninger og videotrening/treningsvideoer, og det er ikke lov å lagre eller dele videre.
 11. Allsidig trening tar avstand fra doping og ønsker å fremme sunn trening og gennerelle råd fra helsedirektoratets anbefalinger om kosthold.
 12. Eventuelle avvik fra informasjon du får fra Allsidig trening må ses i lys av at det stadig kommer ny viten og forskning innenfor våre områder. Videre at det innenfor ulike fagfelt kan eksistere varierende praksis.
 13. Retningslinjer ift covid-19 skal leses og følges før oppmøte.

Oppsigelse av avtale:

Avtalen er uoppsigelig i bindingstiden. Ved å godta disse betingelsene er det ikke tilbakevirkende kraft. Dersom avtalen sies opp eller blir misligholdes i avtaleperioden, forfaller hele beløpet til betaling. Treningsabonnementet vil fortsette å løpe etter at bindingstiden er over. Det er en måneds oppsigelsestid, og oppsigelse skal sendes på Mail til Allsidig Trening AS post@allsidigtrening.no