Vilkår og betingelser

Avtalen regulerer vilkår og forpliktelser i forbindelse med kjøp av video-trening, personlig trening, PT duo, PT drop-in, gravid-trening, Event, SOMA MOVE, Allsidig vår og barselgruppe-trening hos Allsidig trening.

  1. Treningsavgiften refunderes ikke ved kansellering. Dersom du av medisinske grunner ikke kan delta på treningen, vil du få treningen tilgode ved ett senere tidspunkt.
  2.  Medlemmet er selv ansvarlig for å ha en god allmenn helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko. Medlemmet har ansvar å fortelle PT om eventuelle hensyn som må tas iht treningen.
  3. Allsidig trening tar ikke ansvar for eventuelle skader, sykdommer eller lidelser som eventuelt kan oppstå under eller etter trening. Lege eller annet helsepersonell bør alltid kontaktes ved slike tilfeller.
  4.  Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.
  5. Dersom medlemmet møter opp forsinket til avtalt PT-time, vil tiden regnes fra opprinnelig oppstart av avtalt tid.
  6. Avbestilling av time må skje senest 24 timer i forkant av timen. Timer som avbestilles senere enn dette, eller som medlemmet ikke møter opp til, vil bli belastet i sin helhet. Om personlig trener er forsinket eller ikke kan møte opp grunnet sykdom eller andre hendelser, vil medlemmet få timen tilbake i sin helet ved en senere anledning.
  7. Allsidig trening tar avstand fra doping og ønsker å fremme sunn trening og gennerelle råd fra helsedirektoratets anbefalinger om kosthold.
  8. Eventuelle avvik fra informasjon du får fra Allsidig trening må ses i lys av at det stadig kommer ny viten og forskning innenfor våre områder. Videre at det innenfor ulike fagfelt kan eksistere varierende praksis.